Toiminnan kuvaus

Tietoa Ristiinan aluejohtokunnasta

 • Aluejohtokunnassa on 7 jäsentä.
 • Kokoontuu kerran kuukaudessa
 • Kokouspaikka Metsälinna, Kitereentie 13
 • Aluejohtokunnalle voi asioita jättää asiointipisteeseen Ristiinan kirjastoon. Osoite: Opinahjo 4, 52300 Ristiina tai sähköpostitse ristiinanaluejohtokunta@gmail.com

Tehtävät (yleisellä tasolla)

 •  kehittää ja edesauttaa alueen asukkaiden hyvinvointia,
 •  tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita,
 •  edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria,
 •  johtokunta päättää kaupungin talousarviossa varattujen määrärahojen käytöstä sekä   sille myönnetyistä ja/tai lahjoitetuista mahdollisista alueen rahaston varojen käytöstä,
 •  tiedottaa kuntalaisille alueelle kohdistuvien liitokseen liittyvien hankkeiden toteutumisesta sovitun aikataulun puitteissa.

Lisäksi aluejohtokunta

 • antaa lausunnon talousarviosta, kaava-asioista, yhteispalvelupisteen toimintaperiaatteista ja muista vastaavista aluetta koskevista merkittävistä asioista
 • päättää valtuuston myöntämän toimintamäärärahan käyttösuunnitelmasta ja avustusten jaosta paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä asukkaita aktivoivaan palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan
 • päättää aloitteiden tekemisestä aluetta koskevista asioista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle, joiden tulee antaa vastaukset hallintolain edellyttävässä määräajassa.
 • aluejohtokunnalla on oikeus saada tietoja alueelle kohdistuvien investointihankkeiden vuosittaisesta etenemisestä