Kuntavaalit 2021

Tälle sivulle päivitetään tietoa ristiinalaisista kuntavaaliehdokkaista sekä äänestysajat ja -paikat Ristiinassa. Mikäli olet ristiinalainen kuntavaaliehdokas ja tahdot nimesi tälle sivulle, ilmoita puolueesi ja vaaliteemasi osoitteeseen lottat00@gmail.com.


Potretti Petri TikkasestaPetri Tikkanen, 51
SDP / Ristiinan työväen yhdistys ry

Työskenten Pelloksen vaneritehtailla työsuojeluasiantuntijana. Olen kunnallisvaaleissa Ristiinan työväenyhdistyksen ehdokkaana.

Tällä hetkellä toimin Mikkelin kaupunginvaltuutettuna, kasvatus –ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana, konserni- ja elinvoimajaoston jäsenenä sekä Ristiinan aluejohtokunnan varapuheenjohtajana. Harrastuksina ovat hiihto ja kalastus. Lisäksi toimin Ristiinan Urheilijoiden puheenjohtajana sekä Metsälinnan lavaisäntänä.

Minulle on tärkeää puolustaa Ristiinan peruspalveluita. Tärkeää on myös se, että annamme edyllytykset työnteolle niin palkansaajana kuin yrittäjänä. Ristiinasta täytyy löytyä myös monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Ristiina ei ole todellakaan pelkkä mökkipitäjä, vaan elinvoimainen osa Mikkeliä. Sillä Ristiinahan on parasta Mikkeliä ja sellaisena sen haluan säilyvän.


Potretti Anna-Liisa MikkosestaAnna-Liisa Mikkonen
Kristillisdemokraatit

Anna-Liisa Mikkonen on ensi kertaa ehdokkaana Mikkelissä. Eläkkeellä oleva teologian maisteri ja luonnontieteiden kandidaatti työskenteli aiemmin terapeuttina, työnohjaajana ja psykodraamaohjaajana. Hänellä on viisi lasta ja kuusi lastenlasta ja avioliittoa takana 48 vuotta.

– Vanhusten ja ikäihmisten palvelut ovat tärkeä aiheeni. KD:n tavoitteet vastaavat omia tavoitteitani.

– Harrastan luonnossa liikkumista ja metsässä asumista.

 


Potretti Jenni KolmisopistaJenni Kolmisoppi, 43
Kristillisdemokraatit

Olen ristiinalaistunut kahden lapsen 43-vuotias äiti. Työskentelen Esedulla kieltenopettajana ja kv-koordinaattorina.

Vapaa-ajalla vedän Yöveden Waeltajissa 7-9 -vuotiaiden partiolaisten laumaa, luen, uin ja teen käsitöitä. Kunnallispolitiikassa aloitin Ristiinan kunnan aikana tarkastuslautakunnassa ja myöhemmin kunnanvaltuustossa, kuntaliitokseen jälkeen olen ollut varapuheenjohtajana silloisessa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja nyt päättyvällä vaalikaudella jäsenenä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Lisäksi olen Ristiinan aluejohtokunnan sekä Ristiinan alueseurakunnan alueneuvoston jäsen. Minulle onkin kertynyt monenlaista kokemusta päätöksenteosta, sekä työni että poliitiikan puolelta erityisesti koulutusasioissa.

Olen ehdokkaana Kristillisdemokraattien listalla. Koen tärkeäksi, että alueellinen vaikuttaminen ja yhdenvertaisuus on mahdollista jatkossakin, että huolehdimme myös ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista ja että pidämme perheiden puolta monin eri tavoin. Konkreettisia toimia näiden saavuttamiseksi ovat alueellisen päätöksenteon varmistaminen, joukkoliikenteen lisääminen, ulkoilureittien kunnossapito ja parannus sekä koulu- ja päiväkotiverkoston tarkastelu ja kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuminen.


Potretti Jaana VartiaisestaJaana Vartiainen, 55
SDP / Ristiinan työväen yhdistys ry

Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta ja lapsenlapsi. Töissä olen Ristiinan päiväkodissa johtajana. Olen jäsen valtuustossa, kaupunkiympäristölautakunnassa ja Ristiinan aluejohtokunnassa. Harrastuksiani ovat lenkkeily, pyöräily, hiihto ja käsityöt.

Itselle tärkeitä asioita ovat lapsiperheiden palvelut; varhaiskasvatus (perheiden toivomalla tavalla, käsittää myös avoimen toiminnan) ja koulupolku eskarista lukioon asti. Toivoisin nämä järjestettävän lähipalveluina sekä alueen toiveet ja erilaisuuden huomioiden. Huolta kannan myös muiden palveluiden säilymisestä niin, että ne olisivat mahdollisimman lähellä ja helposti saavutettavissa, esim. terveyspalvelut, kirjasto, apteekki. Pidän tärkeänä, että jokaisella on myös monipuoliset liikuntamahdollisuudet mahdollisimman lähellä.


Potretti Sami Järvisestä Sami Järvinen, 49
Perussuomalaiset

Työskentelen elintarviketeollisuudessa asiakkuuspäällikkönä. Vapaa-aikanani toimin erilaisissa tehtävissä ViaDia Mikkeli ry:ssä, jonka perustajajäsen myös olen. Motto: Toimin aina Mikkelin ja Suomen parhaaksi.

Tässä neljä kohtaa joihin sitoudun, jos tulen valituksi kaupunginvaltuustoon:
1. Asiat pitää tehdä hyvässä yhteishengessä, että saamme aikaan positiivisia asioita kaupungissa. Siksi itse pyrin kaikkien puolueiden ja poliitikkojen kanssa mahdollisimman avoimeen vuorovaikutukseen.
2. Valtuutettujen ja koko kaupungin organisaation tehtävä on edistää kaupungin elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.
3. Kaupungissa pitää olla positiivinen vire tehdä asioita joilla saamme lisää yrityksiä, työpaikkoja, uusia asukkaita ja sitä kautta verotuloja.
4. Vältetään hätiköityjä liikkeitä taloudessa. Kaikessa pitää olla hallittu suunnitelmallisuus. Menot ja tulot tasapainoon.
Facebook: Sami Järvinen ps

Potretti Anne Korholasta metsästystakissa Anne Korhola, 59
Perussuomalaiset

Olen Anne Korhola, 59 ristiinalainen kuntavaaliehdokas Himalansaarelta.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa Mikkelissä vuodesta 2012 hoitaen lukuisia luottamustehtäviä kuten valtuutettuna, kaupunginhallituksessa sekä eri lautakunnissa mm. rakennuslautakunnan puheenjohtajana, jne. Sain osallistua myös Polku -lehden toimitusneuvostoon. Toimin Himalansaaren kirkon vahtimestarina.

Vaaliteemani on koti, uskonto ja isänmaa. Täällä puhtaalla Saimaan saarella jo 30 vuotta asuneena arvostan maaseutua sekä ison perheen rikkautta – hoidin äitiäni omaishoitajana 10 vuotta. Arvostan työtä maaseudun, perheiden ja luonnon monimuotoisuuden puolesta!

Potretti Kalle KorholastaKalle Korhola, 30
Perussuomalaiset

Olen Kalle Korhola, 30v paljasjalkainen himalansaarelainen Ristiinan pitäjästä. Koulutuksiani ovat mm. datanomi, muurari, siipikarjan tainnuttaja, ajokoirakokeen vastaanottaja. Viimeisimmäksi suoritin yrittäjäkurssin. Olen työskennyt maaseudulla rakentajana, sahurina, postinjakajana ja lihanleikkaajana.

Sydäntä lähellä olevia harrastuksiani ovat metsästys ja kalastus sekä sienestys ja marjastus. Olenhan syntynyt ja kasvanut puhtaan veden äärellä, norppavesillä, Saimaan saaressa.

Olen suoraselkäinen, rento perussuomalainen. Tahdon vaikuttaa niin nuorten kuin ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin. Tahdon olla turvaamassa tulevien sukupolvien etuja ja hyvinvointia isänmaallisessa hengessä Suomen parhaassa maaseutukaupungissa Mikkelissä.


Potretti Heidi Särkästä. Kuvan päällä lukee sydän on vasemmalla ja lapsiperheet.Heidi Särkkä, 40
SDP

Olen Heidi Särkkä, 40-vuotias ruuhkavuosiaan pyörittävä kolmen lapsen äiti. Asun tyttärieni kanssa Ristiinassa metsän ja veden äärellä. Työskentelen Essotella terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa. Minulle terveyden edistäminen on erityisen tärkeää ja tuen kaikin tavoin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Haluan tuoda esiin sen, että Mikkelin tyyppisessä maaseutukaupungissa jokaisen alueen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta on tehtävä yhteistyötä, jotta myös reuna-alueiden elinmahdollisuudet ja asukkaiden yhdenvertaisuus säilyvät. Meidän on kyettävä tekemään sekä taloudellisesti että sosiaalisesti oikeudenmukaisia päätöksiä esimerkiksi lastemme päivähoidon ja koulujen säilyttämisen puolesta. Palvelut tulee säilyttää lähellä ja toimivina. Niihin satsaamalla pystymme lisäämään Mikkelin alueen vetovoimaa, jotta lapsiperheet voivat löytää täältä kodin ja työn.

Lapset ja nuoret ovat minulle sydämen asia. Toimin yhdistyksissä vapaaehtoisena, koska mielestäni niiden kautta voin tuoda hyvää oman yhteisöni lasten ja lapsiperheiden käyttöön. Pieni on kaunista ja Mikkeli muuttuu rohkeiden ihmisten myötä. Haluan olla estämässä yhteiskuntamme kiihtyvää jakaantumista ja puolustaa heikommassa asemassa olevia. Ketään ei jätetä.

Jokainen tarvitsee sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä – yksin ei pärjää kukaan. Tämä on hyvä ohjenuora myös keskustelevamman ja yhteistyökykyisemmän ilmapiiriin luomiseksi paikallispolitiikkaan. Päätökset tehdään yhdessä.


Potretti Paavo PuhakastaPaavo Puhakka, 71
Kokoomus

Kunnallisvaaliehdokkas Ristiinan Kokoomus ry: n rivistä. DI / 1974 TKK, työtä talotekniikan parissa vuodesta 1976 eläkeikään vuoteen 2015 saakka.
Kunnallisissa luottamustoimissa vuodesta 2000 lähtien. Tällä hetkellä olen kaupunginvaltuuston jäsen. Olen kaupunkiympäristölautakunnan ja vanhusneuvoston jäsen. Lisäksi olen kaupunkiympäristölautakunnan varaedustajana Mikkelin vesiliikelaitoksen johtokunnassa. Luottamustehtävissä olen mukana myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustossa ja Ristiinan alueseurakunnan alueneuvostossa sekä Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestön hallituksen jäsen.
Harrastuksena on olla mukana erilaisissa seura- ja yhdistystoiminnoissa Ristiinan Kokoomuksen, Ristiinan Kansallisten Seniorien, Ristiinan Reserviupseerien, LC-Ristiinan, Ristiinan Urheilijoiden,  Ristiinan Pallon, NaVin, Mikkelin Mobilistien, ” citikka- yhdistysten” , Ristiinan Rinkan ym jäsenenä.
Iän karttuessa olen myös ruvennut paremmin ymmärtämään liikunnan tärkeyttä oman terveyteni  hoitamisessa ja samalla halunnut levittää tätä sanomaa myös muille.
Haluan olla mukana tekemässä turvalllisenpaa yhteiskuntaa ja elinvoimaisempaa ristiinalaista asuinympäristöä. Tärkeäksi koen myös paikallishistorian kunnioittamisen ja tallentamisen.

Kuvassa Arina StolyarovaArina Stolyarova, 40
Keskusta

Olen Arina Stolyarova, vaaliehdokas, 40-vuotias.  Yrittäjä ja opikelija, naimisissa ja kahden lapsen äiti. Olen asunut Ristiinassa vuodesta 2004. Minä haluan vaikuttaa Mikkelin ja Ristiinan asukkaiden ja varsinkin nuorten hyvinvointiin. Nuorissa on medän tulevaisuutemme ja heidän hyvinvoinnista riippuu kaupukimme tulevaisuus. Tehdään se yhdessä.

 

 


Potretti Kirsi OlkkosestaKirsi Olkkonen, 60
Keskusta

Olen Olkkosen Kirsi, 60-vuotias, agrologi, marjatilan ja metsätalouden harjoittaja sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilainen Ristiinasta. Perheeseeni kuuluvat aviomies, maatilayrittäjä Jouni, aikuiset tyttäremme Eveliina ja Emilia sekä heidän kumppaninsa Ville ja Wäinö.
Toimin tällä hetkellä Mikkelin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtajana sekä Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsenenä. Urheilu ja liikunta ovat lähellä sydäntäni ja harrastukseni yhdistystoiminnan lisäksi.
”Kotiseutumme parhaaksi” on poliittisen toimintani ydin. Minulle tärkeitä asioita kuntapolitiikassa ovat

  • Vanhusten erilaisten palvelu-, hoito- ja asumismuotojen kehittäminen sekä omaishoitajien työn tukeminen – arjen palveluiden tulee toimia kaikilla.
  • Monipuolinen koulutus- jokainen nuori tulee kouluttaa yläasteen jälkeen ammattiin.
  • Elinvoiman lisääminen – Työtä ja työpaikkoja koko Mikkelin alueelle. Yrittämisen edellytykset on
    turvattava niin maalla kuin kaupungissakin. Tietoliikenneyhteyksien ja teiden tulee olla kunnossa ja energiaomistuksien kuntien hallussa.
  • Ulkoilu- liikunta- ja harrastuspaikkojen ylläpito. Samalla satsataan hyvinvointiin ja jaksamiseen –
    kuntalaisten osallistamista asioihin tulee lisätä.
  • Matkailun kehittäminen. Puhdas luonto, kalliomaalaukset ja sotahistoria ovat Ristiinan ja Mikkelin vahvuuksia.

Kuvassa Jouko NousiainenJouko Nousiainen, 77
Kokoomus sit.

Olen everstiluutnantti evp ja työskennellyt vartiointiliikkeen toimitusjohtajana Helsingissä sekä reserviläisjärjestöjen toiminnanjohtajana Mikkelissä.

Olen Mikkelin kaupunginvaltuuston varajäsen, Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja Ristiinan alueseurakunnan aluejohtokunnan jäsen. Harrastustoiminnassa olen mukana Ristiinan Kansallisten Senioreiden puheenjohtajana, aktiivisena jäsenenä Ristiinan Sotakoulu kuntoon -toimikunnassa, Ristiinan Reservin Upseereissa ja Ristiinan Kokoomuksessa. Ristiinan historian ja erityisesti sotahistorian harrastajana olen tehnyt Ristiinassa tunnetuksi lukuisilla esitelmilläni ja luennoillani. Vierivä kivi ei sammaloidu.

Ristiina on osa Mikkeliä. Ristiinan hyvinvointi ja kehitys riippuu siitä, miten Etelä-Savossa Mikkeli kehittyy ja kasvaa. Ristiina on menettänyt lyhyessä ajassa lukion, pankit ja muita palveluita. Uhkana on, että Ristiinasta tulee pelkkä esikaupunkialue. Tälle on saatava ”stoppi.” Tulevassa kaupunginvaltuustossa tarvitaan yhteistyökykyä ja kokemusta yhteisten asioiden hoidossa ja sitähän minulta löytyy.


Kasvokuva Tiina ElkharamistaTiina Elkharam, 62
Keskusta

Olen kohta 63-vuotias yrittäjä ja omaishoitaja. Varavaltuutettu ja toista kautta tarkastuslautakunnassa, asun Ristiinan Hangastenmaalla. Neljän aikuisen lapsen äiti ja kolmen lapsenlapsen mummo.
Kannatan lähikouluja ja -päiväkoteja, lasten ja nuorten asiat ovat erityisen lähellä sydäntä. Kun perhe voi hyvin, säästämme myöhemmin päihdeongelmien, syrjäytymisen, huostaanottojen ja mielenterveysongelmien hoidossa. Päättäjien tulisi saada tietoonsa kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja asioihin olisi perehdyttävä huolella, ennenkuin tehdään lasten ja nuorten elämään liikaa vaikuttavia päätöksiä. Perheitten jaksamista olisi tuettava kaikin mahdollisin tavoin, jos halutaan lisää lapsia ja muuttoliikettä tänne. Kaikkien kuntalaisten tasapuolista kohtelua pitäisi parantaa.

Tarkastuslautakunnassa osa-alueeseeni kuuluvat Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan asiat.


Potretti Anne Hujalasta Anne Hujala
Keskusta

Olen Anne Hujala Ristiinasta. Olen syntyperäinen ristiinalainen, asunut muulla yli 40 vuotta ja nyt muuttanut takaisin Ristiinaan. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Työurani olen tehnyt pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa sosiaali- ja terveysministeriössä sekä lasten oikeuksien parissa lapsiasiavaltuutetun toimistossa. Harrastan lukemista, liikuntaa ja vapaaehtoistyötä.

Minulla on kokemusta luottamustoimista niin kunnallisesta liikelaitoksesta kuin kuntaomisteiden yhtiön hallituksestakin ( Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen 2013-2017, Kiinteistönhuoltoyhtiö Totalin hallituksen jäsen 2014-2019). Olen ollut Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen valtuuston jäsen 2005-2008. Kotiseututoimintaa olen edistänyt Helsingin Ristiina-seuran puheenjohtajana 1998-2008.

Haluan olla edistämässä Mikkelin tasapuolista kehittämistä. Mikkelin on oltava hyvä ja turvallinen kaupunki kaikenikäisille. Mikkelin on kaikin tavoin tuettava yritystoiminnan kehittymistä. Työpaikat syntyvät Mikkelissä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.


Potretti Juha HakkaraisestaJuha Hakkarainen, 62
SDP

Koivakkalasta, koulun talonmies, ajoin taksia ja koulubussia Ristiinassa vuodesta 2014.  Kasvatus-ja opetuslautakunnassa on Ristiinan asiat aina sydäntä lähellä, puolustin lukion säilymistä, viimeisin koulukeskuksen tilojen muuttaminen niin että uusimmat tilat tulee koulukäyttöön. Olen harvaan asuttujen seutujen Linja-autovuoroille esittänyt mm. valttikortti vaihtoehtoa. 

Pyrin valtuustoon koska haluan olla kehittämässä koko Mikkeliä, minulla on kokemusta, osaamista, niin nuorison, työväestön,ikäihmisten, vammaisten kuin ikäihmisten kanssa toimimisessa. Toimintani keskipisteenä kuntalaisten hyvinvointi ja hyvä elämä Mikkelissä.

Minulla on useampia luottamustehtäviä ja olen aktiivinen toimija ammattiyhdistystoiminnassa.

Mikkelin kaupungin Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
Mikkelin kaupungin valtuuston varajäsen
SDP Mikkelin Demarit ry johtokunnan jäsen
SDP Puoluevaltuutettu 2020
AKT Mikkelin automiesten puheenjohtaja
AKT Taksijaoston puheenjohtaja
SAK Etelä-Savon aluetoimikunnan hallituksen jäsen
SAK Mikkelin Seudun Paikallisjärjestön hallituksen jäsen
Mikkelin Pallonlyöjien puheenjohtaja


Potretti Mikko SiitosestaMikko Siitonen
Vihreät

Olen kahden kouluikäisen lapsen isä, historian ja yhteiskuntaopin opettaja yläasteella ja kaupunginvaltuutettu. Perheemme asuu Saimaan äärellä kulttuurimaiseman keskellä Ristiinan Löydössä. Harrastan pyöräilyä, sauvakävelyä ja luonnossa liikkumista. Kirjat, elokuvat, musiikki jazzista punkiin ja kuvataiteet ovat kiinnostuksen kohteitani. Arvomaailmaltani olen vihreä sosiaaliliberaali. Ehdolla olen puolustamassa sivistystä eli kouluja, kirjastoja ja kulttuuria sekä edistämässä liberaaliin arvopohjaan perustuvaa avointa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, joka ottaa ilmastonmuutoksen torjumisen ja luonnon monimuotoisuuden pelastamisen tosissaan, ei vain vaalipuheissa.


Keijo Partio
Keskusta

Seuraavalta valtuustolta,vaaditaan yhteistyötä,asioihin paneutumista ja päätöksien tekokykyä. Talous toiminnan perusta menot ja tulot tasapainossa. Mikkelin täytyy panostaa elnvoiman kehittämiseen. Tontti- ja lupamenettely jouhevaksi,asiakasmyönteiseksi. Lähipalvelut saavutettavissa koko Mikkelin alueella. Talouden tasapaino saavutettava, ilman veronkorotuksia, omaisuuden myyminen auttaa vain hetken, pois suljettu vaihtoehto. Toiminta saatava tehokkaammaksi turha byrokratia purettava.

 

 


Potretti Terttu SyrjäläisestäTerttu Syrjäläinen
Kristillisdemokraatit

Olen syntynyt ja kasvanut Sotkamossa maalaistalon tyttärenä. Lastentarhanopettajaksi valmistuin Kajaanista. Vuonna 1979 tulin Ristiinaan, Pelloksen päiväkodin johtajaksi. Kun ko. päiväkoti lakkautettiin v.1988, olen ollut 10 vuotta esikoulunopettajana sekä lastentarhanopettajana kirkonkylän päiväkodin eri-ikäisten lapsiryhmissä. Olen 64-vuotias, juuri eläkkeelle jäänyt.

Taannoin olen ollut myös hyvin aktiivisesti MLL:n toiminnassa. Yli 40-v kestäneen ammattiurani aikana lasten ja perheiden asiat ovat tulleet tutuiksi ja ne ovatkin lähellä sydäntäni.

Elämäni perustuu kristillisille arvoille ja Raamatusta nousevaan ihmiskäsitykseen. Kuorolaulu ja muu seurakunnallinen toiminta on minulle tärkeää. Yhteiskristillisyys on luonteva ajattelumallini. Näen tärkeänä vaalia suomalaista kristillistä kulttuuria ja perinteitä kaikilla elämän aloilla.

Olen ollut avioliitossa Vesan kanssa vuodesta 1983. Asumme Someenjärvellä. Meillä on kolme lasta ja neljä lastenlasta.

Näen tärkeäksi, että elinolosuhteen myös maaseudulla tulee turvata. Esim. tieverkon kunnossapidosta olisi huolehdittava. Maaseudullahan ne paljot vapaa-ajan asunnotkin ovat.

En ole ollut aiemmin kunnallisvaaliehdokkaana.

Lähde ehdokkaaksi:

Mikkelin Keskusta

Kokoomus Mikkeli

Kristillisdemokraatit – Mikkelin paikallisosasto

Mikkelin seudun Perussuomalaiset ry

SDP:n Mikkelin kunnallisjärjestö

Mikkelin seudun Vasemmisto

Mikkelin seudun Vihreät