Hönkä ry on Ristiinan uusi kehittämisyhdistys

sunnuntai, 18 huhtikuun, 2021

Maaliskuussa perustettu yhdistys Hönkä ry ottaa jatkossa osaa Ristiinan kehittämiseen. Puheenjohtaja Kirsi Olkkonen kertoo ajatuksiaan uunituoreen yhdistyksen tulevaisuudesta.

kuvassa kädet, joista toinen suojaa syttyvää tulitikkua

Ristiinan lukion lakkauttamisen yhteydessä kasvoi ristiinalaisten keskuudessa vahva yhteishenki, kehittämisen ja puolustamisen henki. Ristiinan lukio lakkautettiin, se taistelu hävittiin, mutta kehittämisen henki ei hävinnyt. Aluejohtokunnan puheenjohtaja Ari Hämäläinen ja aluejohtokunnan jäsenet kyselivät ideoita Ristiinan kehittämiseen. Vahvasti tuli esille muun muassa yhteisöllisen saunan saaminen Ristiinaan. Paikka olisikin jo valmiina entisen emäntäkoulun rannassa, jossa sauna on sijainnut aiemminkin.

Aluejohtokunta lähti viemään asiaa eteenpäin ja varasi tämän vuoden kaupungin aluejohtokunnille varatuista strategiarahoista 10 000 euroa saunahankkeen eteenpäin vientiä varten. Jotta asiat voisivat mennä eteenpäin, tuli ajankohtaiseksi perustaa Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry, joka pystyisi mm. hakemaan erilaisia rahoituksia kehittämisasioihin.

Hönkä on nyt pitänyt järjestäytymiskokouksensa ja tehnyt seuraavat henkilövalinnat:

Kirsi Olkkonen, puheenjohtaja

Aki Karjalainen, varapuheenjohtaja

Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri

Ville Hokkanen, rahastonhoitaja

Hallituksen muut jäsenet: Sari Jokirinne, Miia Koppi, Otto Ravantti

Varajäsenet: Sami Hilonen, Harri Hyyryläinen ja Minna Urpilainen.

Perustamiskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt, joiden perusteella Hönkä ry voi kannustaa ristiinalaisia toimijoita, yhdistyksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä alueensa kehittämiseen, viihtyvyyden lisäämiseen ja elinvoimaisuuden parantamiseen sekä kannustaa tuomaan esiin omia ajatuksiaan ja omaa osaamistaan yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on saada aikaan yhteistoimintaa koko Ristiinan alueella sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa.

Hönkä ry:n hallitus valmistelee yhdistyksen jäsenasioita ja jäsenmaksuasiaa, jotka vahvistetaan toukokuun 25. päivänä pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityishenkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Kannatusjäseneksi voivat liittyä Ristiinan ulkopuolella asuvat henkilöt. Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry on esimerkki alueen ihmisten tahdosta kehittää omaa asuinpitäjäänsä ja tehdä töitä oman alueensa elinvoiman ja viihtyisyyden eteen.

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja