Mikkelin kaupunki investoi merkittävästi päiväkoteihin ja kouluihin

18.10.2018

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli torstaina 18.10.2018 asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviota, joka piti sisällään myös keskeisimmät investoinnit vuodelle 2019. Investoinnit on listattuna ohessa, joista jätevedenpuhdistuslaitoksen investointi on kaupungin suurin yksittäinen hanke.  

Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.

Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (Mikalo oy). Kalevankankaan pk, korvaava uudisrakennus, rakentaminen alkanut 2018 (3,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,15 milj. euroa). Otavan pk, siirtokelpoinen lisäosa (0,5 milj. euroa)

Anttolan yhtenäiskoulu, Anttola-talo ja uudisosa, vuokrakohde (0,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,2 milj. euroa). Liikuntasali rakennetaan omana investointina 1,6 milj. euroa.

Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa (5 milj. euroa). Korvataan Urheilupuiston, Moision ja Urpolan koulut.

Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajatalon peruskorjaus alkaa (1,4 milj. euroa).

Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen jatkuu (2 milj. euroa).

Kalevankankaan jalkapallohallin uudistaminen (3,7 milj. euroa).

Urpolan kaukalon uudistaminen osana aluekoulurakentamista (0,4 milj. euroa).

Kaupungintalon korjaus, invahissin rakentamisen loppuunsaattaminen ja pihalaatoitus korjataan (0,2 milj. euroa). Kaupungin virastotalon saneerauksen jatkaminen (0,4 milj. euroa).

EcoSairila, kehittämisalusta katu- ja infraverkoston rakentaminen (1,5 milj. euroa).

Vt5 Mikkeli – Juva jatkuu (3 milj. euroa).

Vt13 Karikon kiertoliittymän rakentaminen (0,3 milj. euroa).

Hulevesiohjelman jatkaminen  (0,2 milj. euroa) sekä Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, Ratinlampi ja Urpolan lampi (0,2 milj. euroa).

Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj. euroa).

Kaupungin osuus maaseudun nopeiden tietoliikenneyhteyksien hankkeissa (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj. euroa).

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (koko hanke 58 milj.euroa ja vuosi 2019 15 milj. euroa).

 

Artikkelit

28.04.2020
Kuntorasteille
04.03.2020
Nyt on massii!
16.02.2020
Kisakaari-ilta
29.01.2020
Joukkuetietovisa
06.09.2019
Ristiina 370 vuotta