Avustusten uudet jakoperusteet 1.1.2018 alkaen

16.03.2018

Ristiinan aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia, jotka kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ristiinalaisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka eivät kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin.

Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laajuuteen ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Aluejohtokunta edellyttää, että hankkeissa on myös omarahoitusta.

Ristiinan aluejohtokunnalle osoitetun avustushakemuksen löydät täältä sivun alareunasta. 

Aluejohtokunnat eivät enää myönnä avustuksia näihin: kulttuuritapahtumien ja -järjestöjen avustukset haetaan kulttuuripalveluilta, nuorisotoiminnan avustukset liikunta- ja nuorisopalveluilta ja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisotoimelta.

Uusien avustusperiaatteiden mukaan avustuksia haetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden, kaupunkiympäristö- sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalta. Kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet löytyvät tältä sivulta. 

Avustushakemus voidaan tarvittaessa siirtää toisen palvelualueen päätettäväksi, jos toiminnan sisältö soveltuu paremmin tämän palvelualueen piiriin. Avustusta myönnetään kuitenkin vain yhteen kohteeseen vain yhdeltä palvelualueelta.

Palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja päätöksentekotasosta yllä olevien kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Artikkelit

06.09.2019
Ristiina 370 vuotta
17.07.2018
Ristiinan Markkinat
02.05.2018
Ristiina siistiksi
19.12.2017
Hyvää Joulua!

Tapahtumat