Ristiinan aluejohtokunnan strategia kaudelle 2017 - 2021

16.03.2018

Ristiinan strategian työstäminen aloitettiin syksyllä 2017 asukaskuulemisella Ristiinan Metsälinnassa. Asukkaat pääsivät kertomaan Ristiinan alueella olevista ongelmakohdista sekä antoivat kehittämisideoita tulevaisuutta varten. Ajatuksia ja ideoita pystyi lähettämään myös sähköpostitse ristiinanaluejohtokunta@gmail.com osoitteeseen. 

Asukaskuulemisessa kerätyt ideat (55 kpl) ryhmiteltiin 7 teeman alle: Isot suuntaviivat, imagon ja innostuneisuuden luonti, koko Ristiinan kehittäminen, näkyvyys, infrastruktuuri, liikkumalla hyvinvointia ja kulttuurimaisemat. Näistä tiivistettiin Palvelut ja ympäristön teeman alle kaavoitus, liikenne, ilme, asukkaiden aktiivinen toiminta ja liikuntapaikat sekä Näkyvyys ja tapahtumat-teema. 

 

Palvelut ja ympäristö 

Kaavoitus
Yleiskaavan uudistaminen myös Ristiinan osalta on laitettava vireille.
Kirkonkylällä sijaitsevien yhteiskäyttöalueiden omistusta ja käyttöä on selkiytettävä.              Ns. Olga Kokkosen tontin rakentaminen 

Liikenne
Laajakaistaverkoston saatavuutta pitää edistää. Tämä on edellytys uusien asukkaiden saamiselle ja mökkiläisten etätyölle.
Kirkonkylälle on toivottu kutsutaksia, jollainen on jo käytössä haja-asutusalueilla. Vaihtoehto tälle voisi olla Walttibussien reitin muuttaminen niin, että ne kiertäisivät myös Linnaniemeen.
Haja-asutusalueen koulukyytien laajentaminen.
Julkista liikennettä ja yhteyksiä kaupungin keskustaan tulee parantaa esimerkiksi jatkamalla jo olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää Valkolantien risteyksestä Ristiinan kirkonkylälle. Tämä on huomioitava myös kaavoituksessa.
Tieverkosta ajankohtaisimpia ovat Linnaniementien päällystyksen loppuunsaattaminen ja Martheikkiläntien kunnostus. 

Ilme 

Brahentie toimii käyntikorttina kirkonkylälle, ja sen ilmettä parannetaan kesäisin kukkaistutuksilla sekä jalankulkijoita palvelevilla levähdyspenkeillä. Saimaa halutaan näkyviin, joten erityisesti vilkkaiden teiden varsilta tulee pusikot raivata pois. Valtateiden tienvarsien opastetaulujen uusiminen. Tuodaan Ristiinaa näkyvämmäksi esimerkiksi näyttävällä Astuvan Amatsoni-teoksella. 

Kalliomaalaukset on Etelä-Savon, koko Suomen ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen kohde, joka on valittu Geopark-hankkeeseenkin. Jotta matkailijat löytävät kohteeseen, tulee polku ja opasteet saada kuntoon. Maanomistajan kanssa pitää solmia sopimus alueen käytöstä. 

Pien-Toijolan talonpoikaismuseo tulee pitää kunnossa. Sotakouluhanketta jatketaan. 

Asukkaiden aktiivinen toiminta
Aluejohtokunta jatkaa yhdistysten toiminnan tukemista tiedottamalla avustuksista ja jakamalla niitä. Yhdistysten tekemä talkootyö on erittäin arvokasta. Aluejohtokunta haluaa tukea kuntalaisten osallisuutta selvittämällä mahdollista hankeyhteistyötä toimijoiden kanssa esimerkiksi Veej`jakajan rahoituksella.
Nuorisotila tulee pitää ajantasalla, jotta nuorille on mielekästä tekemistä ja tapahtumia. 

Liikuntapaikat
Liikuntapaikat pidetään käyttökunnossa.
Ulkoliikuntapaikoista kirkonkylälle on kaivattu “asukaspuistoa”, jossa voisivat yhdistyä lasten leikkipuisto, nuorille esim. skeittiramppi tai parkour-rata ja aikuisille “ulkokuntosali”. Lisäksi aloitetaan pitkän (10 km) latu/lenkkireitin valmistelu kirkonkylälle. Mahdollinen sijainti voisi olla Huumonmäen nykyisen 5 km reitin yhteydessä.
Linnaniemeen on suunniteltu treeniportaiden rakentamista.
Luontopolkujen, kuten Voudinpolun, elvyttäminen - opasteet kuntoon.
Ristiinan alueen leikkipuistojen lakkautuksen yhteydessä Ristiinaan luvattiin panostaa olemassa olevien leikkipuistojen varustukseen.
Uikkalan saaren johtavan sillan ja web-kameran korjaus sekä pikkurannan huussin rakentaminen ovat tarpeen. 

 

Näkyvyys ja tapahtumat 

Geopark-hankkeessa Ristiinasta on mukana Astuvansalmen kalliomaalaukset. 

Aluejohtokunta jatkaa hyviksi havaittujen tapahtumien järjestämistä. Näitä tapahtumia ovat mm. Kesäkemut heinäkuussa ja Uuden vuoden tapahtuma. Tapahtumia tehdään yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. 

Liite Strategia 2017-2021 kuva (1).jpg .

Artikkelit

28.04.2020
Kuntorasteille
04.03.2020
Nyt on massii!
16.02.2020
Kisakaari-ilta
29.01.2020
Joukkuetietovisa
06.09.2019
Ristiina 370 vuotta