Tiedote yhdistyksille haettavista avustuksista

20.02.2017

TIEDOKSI

 

Ristiinan yhdistykset

 

Vuoden 2017 alkuvuoden avustukset

Aluejohtokunnat sekä kylien neuvottelukunta voivat vastaanottaa eri tahojen avustushakemuksia sekä myöntää avustuksia oman toimintasuunnitelmansa puitteissa entiseen tapaan huomioiden aluejohtokuntien sekä kylien neuvottelukuntien vuoden 2017 resurssit.

 

Keväällä 2017 aluejohtokunnilta haetut, mutta uuden hallintorakenteen mukaisesti Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle jatkossa kuuluvat hakemukset käsittelee ennen 1.6. Mikkelin kaupunginhallitus.

 

1.6.2017 jälkeen

Alueella olevat yhdistykset tms. hakevat avustukset aluejohtokunnalta, joka joko myöntää avustuksen tai siirtää sen Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle omalla kannanotollaan.

Ajankohdan 1.6.2017 jälkeen aluejohtokuntien alueille kuulumattomat kyläyhdistykset sekä kaupunginosaseurat hakevat vastaavat avustukset suoraan Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta. 

 

Toiminta-avustukset (yleisavustukset) ovat jaossa uudella valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen ja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ilmoittaa hakuajasta erikseen.

Lisätietoja saa Olli Lahdelta olli.lahti@mikkeli.fi 044-7942095

Ristiinan aluejohtokunta

Artikkelit

27.07.2015
Uudet verkkosivut

Tapahtumat