Ristiinan kehittämishankkeiden ja tapahtumien avustusten hakuaika on nyt!

14.09.2016

AVUSTUSTEN HAKUILMOITUS

Ristiinan aluejohtokunta ilmoittaa haettavaksi avustukset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Ristiinan alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan.

Avustusta voidaan hakea sellaiseen toimintaan, joka ei kuulu Mikkelin kaupungin muun avustustoiminnan piiriin. Avustukset voivat olla joko yleisavustuksia tai kohdeavustuksia.

Avustus myönnetään vain rekisteröidylle yhdistykselle. Avustuksen piiriin ei kuulu yritystoiminta

ja yksityishenkilön tukeminen.

Yleisavustuksia haettaessa hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Luettelo muualta haettavista / saaduista avustuksista on liitettävä mukaan. Hakemuksen voi täyttää osoitteesta www.mikkeli.fi/ asiakaspalvelu/ avustukset. Yleisavustuksista päätetään lokakuussa 2016.

Kohdeavustuksia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta ja kustannusarvio. Luettelo muualta haettavista/saaduista avustuksista on liitettävä mukaan. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Hakemus tulee tehdä aina ennen järjestettävää tilaisuutta. Kohde tulee toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hakemuksista on käytävä ilmi hakijan täydellinen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja mahdollisesti sähköposti) sekä kotipaikka. Avustusten hakulomake ja jakoperusteet on saatavissa Ristiinankirjaston yhteispalvelupisteestä, Brahentie34, 52300 Ristiina ja Olli Lahdelta olli.lahti@mikkeli.fi

Hakemukset tulee toimittaa Ristiinan aluejohtokunnalle 30.9.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen; Brahentie 34, 52300 Ristiina. Lisätietoja saa Olli Lahdelta p. 044 794 2095. Hakemuksen voi jättää myös sähköisessä muodossa; olli.lahti@mikkeli.fi

 Ristiinassa 7.9.2016

 RISTIINAN ALUEJOHTOKUNTA

Artikkelit

19.12.2017
Hyvää Joulua!
27.07.2015
Uudet verkkosivut

Tapahtumat